Raspored

Главата во торба, а Шилегов е во хибернација