Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) одобри заем од 9,1 милиони евра за албанската државна енергетска компанија на корпоративната електрична енергија на Албанија (КЕШ) за изградба на лебдечки фотоволтаична електрана.

Заемот, кој комерцијално ќе го одобри механизмот што го основал КЕШ за целите на проектот е да ја финансира изградбата на пловечка соларна фарма за моќност од 12,9 MW, првата лебдечка фотоволтаична електрана на оваа големина во Албанија и Западен Балкан, кои исто така ќе придонесат за комерцијализација на КЕШ.

Фабриката ќе биде лоцирана на акумулацијата на КЕШ за хидроелектрични централи, во северниот дел на земјата.

КЕШ поседува и управува со три големи хидроцентрали со вкупен капацитет од 1.350 MW кои произведуваат речиси 70 проценти од електричната енергија во Албанија.

ЕБОР забележува дека овој проект се совпаѓа со амбицијата на Албанија за да го развие својот соларен капацитет, кој веќе резултираше со два успешни проекти кои исто така ја поддржуваат оваа банка – 140 MW Караваста проект и 100 MW од прокетот Спитале.

“Проектот е извонреден поради неговата иновативна технологија, позитивно влијание врз животната средина и комерцијалната логика. Исто така, има потенцијал да се реплицира во поширокиот регион на Западен Балкан, кој има многу хидроцентрали “, рече Франчиско Корбо, регионалниот шеф на ЕБРД ЕБРД за Западен Балкан.