Ширум светот во последните неколку месеци во тек е масовна вакцинација, па за неа се чека во редови.

Видеото објавено од едне вакцинален пулт ја шокираше јавноста, па сите го гледаат одново и не им веруваат на очите. Она што го направи сестрата при вакцинацијата е едноставно неверојатно.

Сестрата е очигледно дека брза, но дали тоа е оправдување за ваквата грешка?! Погледнете, па проценете: