Во Велика Британија спроведено е истражување за бројот на ѕвездите кои е можно да се видат од земја и утврдено е дека дошло до опаѓање на број на луѓе кои можат да видат повеќе од десет ѕвезди на небо.

Тоа е знак на големо светлосно загадување.

Оваа појава може да влијае на човечкото здравје и природниот свет, бидејќи го нарушува биолошкиот циклус и вообичаеното однесување на живите суштества

Џастин Роулет кој следи теми од животната средина за ББЦ ја посетил опсерваторијата Килдер во Нортамбедленд на север на Англија каде што небото било најтемно и било можно да се видат полем број ѕвезди.