Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија го закажа Редовното годишно изборно собрание на Фудбалската федерација на Македонија на 14. март 2021 година во Скопје.

Исто така Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука со која ја измени регулативата што се однесува на антидопинг материјата.
Сите чинители во фудбалската организација имаат обврска да ги почитуваат и спроведуваат антидопинг правилата на НАДО МКД.

Во продолжение може да го преземете правилникот на НАДО МКД:

Правилник на НАДО МКД.pdf

sportmedia.mk