Собранието денеска треба да ја одржи 34 седница, на чиј дневен ред се 67 точки. Пратениците, меѓу другото, ќе расправаат за предлог-законот за дополнување на Законот за средното образование, по скратена постапка, за предлог измените на законите за оружјето, за прекршоците против јавниот ред и мир, за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија, за безбедност на сообраќајот на патиштата, на Законот за здравствената заштита. На. дневен ред е и информацијата за нацрт-концепција за основно образование.

Ќе заседаваат и две собраниски комисии.Членовите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците треба да ги разгледааат годишните извештаи за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата, на Судскиот совет, на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, на Инспекцискиот совет и на Агенцијата за администрација за 2019 година, како и Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025. Комисија за труд и социјална политика ќе расправа за Предлог законот за изменување на Законот за социјалната заштита, во прво читање.

makfax.com.mk