Видеото во прилог е од оние без коментар, зашто секој би бил одвишен. Овде е доволно само она – Не дај Боже ваква гостинка на свадба да ти дојде!