Во предметот против Хашим Тачи и уште тројца некогашни шефови од ОВК, една личност на 9. ноември одлучила да ја повлече својата апликација за статус на жртва во тој случај.

Во прашање е личност која се водела под псевдонимот жртва “35/06“.

Личност на 9. ноември ја исвестила Канцеларијата за подршка на жртвите и сведоците дека се повлекува од статус на жртва, а како нема пристап на интернет, побарала нејзината одлука за повлекување директно да се проследи до судијата за предходната постапка.

– Бидејќи поднесителот недвосмислено изразил желба да го повлече своето барање телефонски, и да даде валидни причини зошто неможе да поднесе писмено барање, Канцеларијата му препорачала на судијата за прдходната постапка да го прифати повлекувањето на жртвата под шифра “35/06“ од постапката – се наведува во информација на судот.

Досега девет лица добиле статус на жртви во овој предмет, а за дополнителни поднесени барања се уште се одлучува.

извор: србија данас.ср