Реализирана е цената за испорака на руски гас за Србија за првите шест месеци во 2022. по цена во евра 270/1000 кубни метриевра, кој сам по себе претставува голема добивка за Србија.

Ова особено ако се земе во обзир моменталниот недостиг на овој енергенс во Европа, пазарните околности на Европските берзи за гас, како и високиот степен на флексибилноста во повлекување на количите кои ги обезбедила Србија.

Имено, на референтната Европска берза (Roterdamski TTF)за првите шест месеци 2022. денес се затворени трговските трансакции по цена од 68.77/MWh, евра односно 812/1000кубни метри долари. Важно е да се напомене дека ваквите цени се однесуваат на ФИКСНИ количини, за испорака во текот на договорениот период.

Договорените 270/1000 кубни метри во долари пртставува вонсериски добра работа за самата Србија а познавачите на ваквата прилика објаснуваат дека за ваквите опции дополнително се плаќаат и до 40% од договорената цена.

Ако се земе во предвид дека Србија по овој аранжман и се дозволува да повлече 2 милијарди кубни метри, се доаѓа дофантастична цифра од безмалку 1,1 милијарда евра заштета за Србија.