Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, попознат како закон за стечајци, стапи во сила откако пред една недела Собранието едногласно го донесе.

Околу 1.100 стечајни работници со стаж, од најмалку 14 години, имаат рок од 30 дена да се пријават во Агенцијата за вработување за да добиваат паричен надомест од 9.242 денари до пензионирањето или до новото вработување.

Со новиот закон се овозможува материјално обезбедување на лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај ликвидација или технолошки вишок, во претпријатија со доминантна сопственост на државата или по нивна приватизација, доколку не го промениле единствениот матичен број на субјектот, а во случај на промена истите да произлегуваат од претпријатието со доминантна сопственост на државата, во периодот од 1 јануари 1993 до 31 декември 2020 година.

Со првиот закон, со кој се обезбедуваат овие работници надомест, им следуваше на само 4.000 лица. Со последните измени на Законот, од 2017 година, до денес решен е статусот на околу 13.000 стечајци.