Маркетинг

Позиции и цени* на банери
Симни PDF

Тел:02/ 3219-652; Факс: 3219 651
ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб
marketing@vecer.com.mk 

*Наведените цени се ориентациони. Крајните цени зависат од обем и динамика на огласување.