Импресум

Vecer.mk

Информативен портал со дневни информации. vecer.mk@gmail.com

Топ 10 меѓу информативните портали во Македонија уште од 2006 година до денес.

Уредник: Ивона Талевска