Импресум

Vecer.mk
Информативен портал со дневни информации. vecer.mk@gmail.com
Топ 10 меѓу информативните портали во Македонија уште од 2006 година до денес.

Уредник Ивона Талевска