Импресум

Vecer.mk - Информативен портал со дневни информации. Топ 10 меѓу информативните портали во Македонија уште од 2006 година до денес. Уредник Ивона Талевска ivona.talevska@gmail.com