На ваков начин треба да се овозможи долгорочна финансиска одржливост на граѓанските организации и да се подобри ефикасноста и пристапот до социјални услуги.

Проектот е финансиран од ЕУ, а ќе се спроведува преку СОС Детско село Македонија во соработка со Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Заводот за социјални дејности..