Хрватска, Италија, Романија и Србија на 3 април во Загреб ќе потпишат Меморандум за паневропскиот нафтовод, со што ќе почне реализацијата на проектот за изградба на 1.319 километри долгиот цевковод од Констанца до Трст. Предвидено е изградбата да почне во 2009, а нафтата да протече во 2011 или 2012 година. Издрадбата би чинела околу 3,5 милијарди долари.