– За да не ти се смрзнат рацете кога зиме го туркаш.