Од петок (19.10.2018 година), се укинуваат сезонските линии 58 (Транспортен центар-Јаболци, Нова Брезница) и 69 (Транспортен центар-Дивле, Катлановско блаце, Кожле), информираат од ЈСП- Скопје.

Посочените линии се сезонски и нивното функционирање е утврдено со Одлуката за линиски превоз на патници во Град Скопје.