Ако спаѓате во категоријата мераклии на добра песна и добра капка, како и господинов – следниот пат пред да го следите неговиот пример – добро размислете. Не дека играњето по маси е лошо – НИКАКО, само може да е опасно. Еве зошто.