-Тоа е кога ќе станеш во пет, ќе запалиш оган, ќе ги нахраниш телињата и ќе одиш на нива. -Дедо, а каде е тука сексот? -Па, како кај е сексот. Па, мене така ме е… откако паметам за себе.