Што се добива кога ќе се испресува Галичанец? – Штедна книшка.