-Ако мајката има осум деца и само 6 компири, како подеднакво ќе им ги подели на децата? -Ќе им направи чипс.