Бројот на ноќевањата од 2,23 милиони е поголем за 39,7 отсто од ланскиот период, при што странските гости оствариле 95,6 отсто ноќевања, а домашните 4,4 отсто.

Во јули најмногу ноќевања оствариле туристите од Србија 35,6 отсто, гостите од Русија биле застапени со 25,7 отсто, од Босна и Херцеговина со 10,4 отсто.