Едно е да мислиш дека можеш, а друго е навистина да можеш! 

Еве што се случува кога ќе се прецениш: