Градежните екипи на “Бетон АД Скопје” ја привршуваат реализацијата на новиот архитектонски лик на објектот, со што останува да се комплетира изведбата на внатрешните простории и нивното опремување.