Едно девојче играше на добро познат хит „Деспасито”, и не знаеше што прави дедо и зад неа. Тој направи вистинско шоу!