Ако досега по фасадата се фрлаше со балони и детски пиштоли со боја, вечерва беа истурени стотици литри шаренило со помош на црево од „истренирани командоси” – т.е. платениците на Канвас и Сорос.