Американската компанија Убер која со новата технологија донесе големи промени во индустријата на сообраќајот, во првата половина на годината забележа 1,2 милијарди долари загуба.

Поголемиот дел од загубата, околу 750 милиони долари, Убер ја имаше во вториот квартал.