Дополнителниот замени министер во МЗШВ, Цветан Трипуновски, денеска на прес-конференција го претстави тимот на советници и рече дека тие нема да ги чинат граѓаните ниту еден денар, односно ќе работат без надоместоци или хонорар.

„За разлика од скапо платените 58 советници на Заев, кои ја чинат државата над 50.000 евра секој месец, моите советници нема да ги чинат граѓаните ниту денар“, рече Трипуновски.

Нагласи дека советот на земјоделци ќе биде составен од земјоделци и земјоделски лидери од целата кој за почеток ќе брои 6 земјоделци и тоа во состав: Златко Стојчев од Росоман , лозаро – овоштар и претседател на здружението „Тиквешки лозаро – овоштари“; Драги Памуков од с.Куклиш, Струмица, градинар, претседател на здружението „Кукла Градинар“; Драгољуб Гаврилов од с.Чешиново, оризар, претседател на здружението „Агро обнова“; Зоран Илиевски од Ресен, овоштар, претседател на здружението „Агро Преспа“; Митко Јанков од с. Ораовец, Велес, сточар, претседател на здружението „Здружение на земјоделци и граѓани Агро Центар“; Николче Илиевски од с. Добрушево, Могила, тутунар, претседател на здружението „Тутуноберачите“.

Советот на професори експерти ќе биде составен од 6 члена, професори, експерти, докажани во своите области: Драги Димитриевски, редовен професор на Земјоделскиот факултет при УКИМ во Скопје. Понатаму проф. Д-р. Златко Трајанов, редовен професор од областа на Искористување на шумите, Механизација во шумарството на Шумарскиот факултет при УКИМ во Скопје. Миле Јакимовски, автор и ко-автор на десетина научни трудови објавени во домашни и меѓународни списанија. Рецензент на околу 150 планови за управување и стопанисување од областа на ловството и 50 труда од областа на шумарството. Проф. Д-р. Трпе Ристоски, вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, на Катедра по Патолошка морфологија и Катедра по Судско ветеринарство и ветеринарна етика. Владимир Џабирски, редовен професор на Земјоделскиот факултет при УКИМ во Скопје. Тошо Арсов, редовен професор на Земјоделскиот факултет при УКИМ во Скопје.

извор: Makfax