Денеска бевме во посета на нашите сограѓани од населбата Даме Груев.
Ги почитуваме препораките и разговараме за нивните проблеми, како и за нашите решенија кои е содржани во програмата ” Обнова на Македонија”

Во програмата се обврзуваме на:
▶ повисоки плати.
▶ повисоки пензии.
▶ повисоки животен стандард.