Советот на регулаторното тело за електронски медиуми (РЕМ) ја разгледува можноста реалити програми поради штетно влијание на “прислино опкружување“ врз малолетници и друштвото во целина, да овозможи емитување исклучиво во доцните вечерни термини.

Советот РЕМ на седница на својата стручна служба и наредил да изработи обврзувачки правилник за времето на емитување на реалити “присилно опкружување“, сперма кое емитување на таква програма да биде ограничено од 23 до 6. часот наутро, соопштено е од Здружение на новинари на Србија (ЗНС)

Реалити на “присилно опкружување“ пред се има штетно влијание врз малолетниците, но и на целото друштво, се заклучоците од денешната седница на Совет на членовите на РЕМ, на која се расправало за овој правилник.

На националните телевизии се промовираат криминалци и примитивизам кој е погубен за општествениот живот, но и на свеста на луѓето.

Како што се наведува во соопштението ЗНЦ, членот на Советот на РЕМ Слободан Цвејиќ изјавил дека поради неодамнешниот случај во реалити програмата, кога на ТВ Пинк Кристијан Голубовиќ изнел закани со смрт, членовите биле согласни да се покрене кривична постапка.

Обврзувачката препорака на РЕМ за временско ограничување на ваква врста на програма од 2015 година до сега не е применувана, со што членовите на советот на РЕМ, како и ЗНЦ, поднеле иницијатива да задолжителен обврзувачки правилник.