Станот број 11 ќе се дезифицира ,а миризбата била од амонијак од пелените , кои биле чувани во станот. Службите за социјална заштита вечерва биле кај жените , така што ќе го преземат случајот , рече градоначалникот на Град Скопје.

Зградата е безбедна, а станарите се враќаат во своите домови