– Морам да ти признаам дека спиев со жена ти.
– О, човече, јас со твојата око не можев да склопам.