Свесни за фактот дека употребата и достапноста на нелегалното оружје директно негативно влијае не само врз општите трендови во разните области од криминалот, туку и може директно да влијае врз дестабилизација на самите општества, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во своето обраќање на состанокот на локалните групи за координација за недозволена трговија со оружје на земјите од Западен Балкан што се одржа во Скопје.

Спасовски додаде дека во изминативе години Република Македонија се фокусирала на градење на интегриран, системски пристап кон борбата против нелегалната трговија со оружје и експлозивни материјали во сите негови аспекти – едукативен, организационен и легислативен.

„Во изминатиот период Министерството за внатрешни работи како институција во чија што законска надлежност е справувањето со оваа проблематика, направи многу во стандардизацијата и имплементацијата на нормите, иницијативите, препораките по однос на воспоставувањето на квалитетни и ефикасни рамки за превенција, контрола, но и откривање на нелегалната трговија со мало и лесно оружје, муниција, експлозивни материи, градејќи кредибилен, одржлив и интегриран национален концепт на делување. Со цел унапредување на политиките и стандардите во оваа област, ние подготвивме и нова Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје која соодветно ги детерминира и дефинира новите трендови и предизвици, но и правците, односно приоритетите за дејствување, притоа креирајќи еден координиран систем на меѓуинституционално делување на сите релевантни чинители, вклучително и граѓанскиот сектор, што ќе треба квалитетно, функционално и ефикасно да одговорат на сите зацртани задачи“, рече Спасовски.

Министерот воедно ја потенцира нужната заедничка соработка која што треба да ја даде суштинската логистика во успешната контрола на малото и лесно оружје и спречување на нелегалната трговија со истото.

извор: Makfax