– За оваа мерка за 2015 година се предвидени 18 милиони денари за отворање 200 нови работни места. Со завршувањето на јавниот повик кој ќе трае до 16 септември очекуваме оваа можност да ја искористат голем број домашни компании. За секое ново отворено работно место компаниите ќе можат да добијат 92 илјади денари грант финансиски средства за опрема и репроматеријали од државата, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на промоцијата на мерката.

Информира дека оваа мерка се реализира од 2010 година за што се одобрени средства во висина од 41 милион денари. Можност преку мерката да отворат нови работни места искористиле 307 компании за отворање 446 нови работни места

Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Влатко Попоски појасни дека прво компаниите треба да аплицираат и поднесат бизнис план за развој на својот бизнис и да кажат дека имаат потреба за зголемување на бројот на вработени заради процесот на проширување на компанијата.

Потоа, додаде Поповски, тим од МТСП, АВРМ и УНДП ќе ги разгледуваат плановите ја оценуваат валидноста и одлучуваат кои компании можат да добијат грантови. Една компанија може да добие одобрување и гранд за од едно до пет работни места во зависност од понудениот бизнис план.

– Услов е компаниите да не должат јавни давачки – даноци, придонеси за вработување и минатата година најмалку 0 на завршната сметкаи да немаат намалено број на вработени од јануари наваму, рече Попоски.

Истакна дека лицата треба да бидат вработени на најмалку 12 месеци и со обврска на работодавачот доколку лицето замине да вработи друго за предвидениот период.