Снајперов е толку добар, што можеш со него да ја видиш мојата куќа на ридот. Го зема купувачов снајперот, гледа низ него накај ридот во куќата на другиот и се смешка. -Што е толку смешно?