Која е разликата помеѓу слон и клавир? На слонот можете да се наслоните, а на клавирот не може да се наклавирите.