Се капе слонот, кога долетува мравката на брегот и вришти: “Излегувај, бре, надвор!” Излегува слонот, а мравката му вели: “ОК, сега можеш да се вратиш повторно во водата”. Слонот “Па зошто воопшто ме тераше да излегувам од водата?” Мравката: ” Ма, некој ми го украде костимот за капење, па сакав да видам да не си ти”