Светската здравствена организација (СЗО) им порача на државите од целиот свет дека постепено треба да ги укинуваат мерките за меѓународно патување, на основа врз темелна проценка на ризикот, и тој приоритет треба да им се даде на итни случаи.

СЗО препорача приоритет да се даде на итни патувања, хуманитарни активности, патување на потребниот персонал и враќање во матичната земја.