Досега банките испратиле по две опомени до секој кој земал кредит, но многу мал дел од нив се одѕвале на повиците.

„Имерисија” тврди дека во текот на летото ќе биде испратена и трета опомена на должниците за да ги подмират своите обврски и дека од нивното однесување ќе зависи дали на крајот ќе влезат на „црната листа” на лоши должници.

Од банките сигнализираат дека кон крајот на март ризичните кредити пораснале на 45,2 отсто од 44,2 отсто во декември, дека доцнењата во плаѓањето на ратите достигнуваат до 54,7 отсто за потрошувачките кредити, до 41 отсто за станбените и до 43,8 отсто за корпоративните кредити.