Екипи вчера во текот на целиот ден ја зглобуваа и поставуваа елката.Втора година по ред, поради градежните активности на плоштад “Македонија”, елката се поставува на оваа локација. Оваа година елката е во бела боја.