Типов сакаше да го реши проблемот со осите кои си направиле осило баш до неговиот прозорец, ама само сакаше. Мислел дека ако земе стап и го турне осилото, ќе се спаси од овие инсекти. 

И да, се тргнало според планот додека не остана без прозорец. Впрочем, погледнете глупавиот гест тешко се опишува со зборови.