Нивото на Охридското Езеро расте и според најновите податоци на Управата за хидрометеролошки работи е осум сантиметри над дозволениот минимум.

Неделната хидролошка состојба покажува дека водостоите на сите реки се под просекот за март.

Особено ниски се нивоата на Црна Река кај Новаци и на Црн Дрим кај Ложани, а најблиску до просекот се нивоата на Крива Река кај Паланка, Вардар кај Велес и Сушево кај Струмица.