Владата на Србија на последната седница ја разреши професорката на Правниот факултет во Крагуевац, д-р Емилија Станковиќ, од должноста помошник-министер за просвета и спорт. Според министерот Слободан Вуксановиќ таа уште пред неколку месеци поднела усна оставка од наводни лични причини. Станковиќ е разрешена поради директното учество во аферата со поткупувањ на споменатиот факултет.