Целта е да се испрати порака дека сите го делиме истиот свет и сите сме исти во правата, можностите, предизвиците и успесите.

На манифестацијата ќе бидат доделени награди на лица со хендикеп кои постигнале видни резултати во одредена област.

Овој традиционален хуманитарен настан придонесува за кревање на јавната свест за соживот и еднакви права.