-Комшија, како се осмеливте да спиете со мојата сопруга? -Само сакав да видам која е разликата помеѓу мојата и вашата. -Па, тоа можев и јас да ви го кажам