Некои банки, според информацијата словенечките медиуми, веќе планираат преизпитување на кредитите на „Меркатор”. Иако, „Агрокор” е мнозински сопственик на „Меркатор”, словенечката компанија се уште има релативна самостојност во надзорот на финансиските текови.