Грмење на бесно железо…

Постојат неколку начини како да се започне препирка или кавга, но овие багеристи се одлучиле за фајт и тоа каков: со багери кои се задолжуваат на градилиште.

Во видеото може да се виде како се започнало со пресметка на два багера на кои потоа им се приклучуваат и останатите. Во еден момент еден багер завршува легнат, а интересно е да се види како на помош веднаш ми прискокнува колега и се обидува да го исптави багерот.

Оваа несекојдневна војна со багери се случила на север на Пекинг