– Практично по ништо. И едниот и другиот зависат од квалитетот на јајцата.