Како да бидете еден од оние што ќе бидат дарувани?Едноставно!*Акцијата почна од 1 октомври и ќе трае до 31 декември 2004.


*Треба да соберете 5 купони со поединечна буква што ќе се објавуваат на првата страница од весникот и да го составите нашето име – В Е Ч Е Р.


*Еднаш неделно во “Вечер”, ќе биде објавуван и џокер-ластовичка со кој можете да замените само една пропуштена буква од нашето име.


*Името на добитникот ќе го објавуваме на ова место во “Вечер”, и така секој ден до 31 декември 2004 година ќе наградуваме по еден наш читател со по 8 000 денари.


*Сите испратени купони учествуваат во сите извлекувања, а вие добро знаете: Колку повеќе пликови ќе испратите, толку поголеми ви се шансите за добивка.


*Собраните 5 различни купони, односно букви (или 4 букви + џокер), испратете ги (задолжително) во стандарден бел или син плик на нашата адреса: “Вечер – Прес”, П.Ф. 850, (за Акцијата), 1000 Скопје. Напишете ги Вашето име и презиме, адресата и телефонскиот број и ставете ги заедно со купоните во пликот.


*Вработените во Редакцијата, дописниците на “Вечер”- како и членовите на нивните потесни семејства – немаат право на учество во Наградната акција


*Поради целосната регуларност при извлекувањето, на предната и задната страна на пликата не смеете да ги испишувате вашите лични податоци, ниту пак да ставата какви било белези.


*Важно е да напоменеме, за регуларни ќе се сметаат сите досегашни плика без минитаблоа!


*Со тоа, Вие станувате (и до крајот на Акцијата останувате) потенцијален добитник на нашиот дневен подарок од 8 000 денари.


*Читајте “Вечер” секој ден и секој ден очекувајте вреден подарок.Зашто, додека читаш – жив си!