Речиси сите ја знаат математиката дека мажите живет барем неколку години пократко од жените, и со векови причините за тоа на некои им се јасни но, на други се уште не. Ова е видео кое ќе им ги разјасни работите на вториве, и ќе видат пример дека маж е под постојан стрес од блиската жена дури и кога сака само да ужива… дури и тогаш не му е дадено да се опушти. И после, зошто – еве зошто, чекор по чекор жената го уништува мажот.