Разговараат двајца алкохоличари:


– Дали нешто појадуваш е?


– Ни капка!